Mạch nầy làm cho tiếng đàn cổ "dợn sóng", giống giống như mạch Wah chỉnh chậm, nhưng hay hơn nhiều.

Opamp thì xài con nào cũng được, 4558 hoặc TL082 v.v...

Fet thì xài con nào cũng được, nhưng lưu ý chân dẫn. K30 thì cực G ở giữa, còn mấy con K khác có thể cực G ở bên tay phải...Tra trong sách, hoặc đo ohm. Còn hai cực kia D S...thì xài lẫn lộn vẫn...OK! Vì Fet chỉ làm contact (dính hoặc nhả).

Mạch

 

Mạch