Mặc dù sau nầy đã có con IC echo PT2399, có tổng hợp chức năng tạo xung nhưng ta không thể "độ chỉnh" thêm được. Còn IC BL0306 (M50195) thì ta có thể mặc sức mà độ cho tiếng echo hay lên! Dùng BL0306 thì phải ráp xung bên ngoài đưa vô pin 22, hoặc 23 đều được, hoặc nối 2 pin dính lại rồi đưa xung vô cũng OK!

Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn bộ sưu tập các cách ráp xung cho BL0306 (M50195):

Các cách ráp xung cho BL0306 (M50195)

Các cách ráp xung cho BL0306 (M50195)