Bài viết này hướng dẫn các bạn ráp mạch báo quá tải (overload) bằng LED. Bên dưới là sơ đồ mạch Stereo-Audio Limiter:

Ráp mạch báo quá tải bằng LED

 

Ngay ngõ vào IN có mạch chỉ báo Limiting như hình vẽ bên dưới:

Ráp mạch báo quá tải bằng LED

 

Con diode kế nguồn cộng là con Led, còn hai con diode kia  4148  (diode thủy tinh thường).

Cái mạch báo Limiting này có thể ráp vào mạch EQ để chỉ mức "quá tải". Mấy cái EQ cao cấp thường có chức năng FBQ, tức phát hiện "feedback" (hú hí). Cứ mỗi một cần chỉnh EQ, các bạn ráp một mạch chỉ báo nầy, để làm chức năng FBQ. Sau nầy, khi hát Micro mà nghe "hú" thì nhìn xem cần EQ nào có đèn Led sáng, thì vặn nó xuống. Để tìm ra "ngưỡng hú", các bạn điều chỉnh biến trở 15k.