Mạch echo nầy đã quá xưa nhưng cũng có khi có chuyện xài, nhất là ráp cho đàn guitar. Các bạn mới bước vào nghề đọc bài nầy cũng rút được vài "thủ thuật".

Tôi ráp mạch Echo 3102 - 3207

Tôi ráp mạch Echo 3102 - 3207