Nhằm giúp cho các bạn trẻ mới vào nghề "vọc"...tớ post mấy bài khi xưa tớ ráp, có ghi chép đầy đủ... Mong rằng các bạn sẽ thâu lượm được nhiều kinh nghiệm...

Khi cấp nguồn +-12vdc cho dàn pre, nếu các bạn dùng mạch nầy thì...an tâm mà sửa chữa...Lỡ có làm dây nguồn (cộng hoặc trừ) chạm masse, cũng không sao! Vì có cầu chì điện tử bảo vệ...

 

Tôi ráp mạch ổn áp và cầu chì điện tử

 

Tôi ráp mạch ổn áp và cầu chì điện tử