Từ một lỗ Video Out hoặc một lỗ Audio Out, các bạn muốn kết nối cho ra nhiều lỗ để xài nhiều máy, bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn làm điều đó. Đây không phải là mạch phân tần, mà chỉ là mạch"phân phối". Tín hiệu ra nhiều lỗ đều giống nhau, không có đảo pha.

Khi các bạn yêu thích điện tử cần phân các tín hiệu âm tần thị tần thành nhiều đường để sử dụng, nếu sử dụng phương pháp nối song song hoặc nối tiếp sẽ làm cho tín hiệu ra suy giảm, tạo thành ra chất lượng của âm thanh và hình ảnh bị hạ thấp nghiêm trọng. Để giải quyết vấn đề này tôi xin gới thiệu một bộ phân đường âm tần thị tần 4 đường có nguồn và các bạn có thể tự chế tạo. Mạch điện như sau:

Mạch phân chia thị tần và âm tần

Ký hiệu đường tiếng L, qua T1 ghép tới A1, A1 sau khi khuyếch đại đưa ra từ cực phát thông qua T2 phân thành 4 đường lần lượt thông qua R4, R5, R6, R7 chuyển tới đầu ra âm tần kênh L.

Biên độ của tín hiệu đường tiếng đưa ra của 4 đường này cơ bản giống nhau. Tín hiệu thị tần trực tiếp chia thành 4 đường, biên độ tín hiệu sẽ có sự giảm xuống, qua T3 ghép tới bộ khuyếch đại hai cực tạo bởi A2, A3. Sau khi khuyếch đại tín hiệu thị tần do C7 truyền đạt tới cổng đầu ra thị tần, biên độ của nó sẽ bằng với biên độ tín hiệu thị tần nguyên thủy, từ đó có thể đạt tới tín hiệu thị tần đưa ra ở mức bình thường.

Sưu tầm