Mạch ổn áp đèn xe LX cũng giống giống cái mạch bảo vệ loa treble. Còn cục chống giựt là tớ vẽ trực tiếp...

Cục chống giựt và ổn áp đèn xe LX