Bên dưới là sơ đồ một mạch công suất đơn giản:

Mạch công suất đơn giản