Các bạn tham khảo các sơ đồ bên dưới về việc chỉnh volume theo DC:

Chỉnh volume theo DC