Các bạn tham khảo mạch cân chỉnh treble, mid, bass đơn giản như sau:

Mạch cân chỉnh tiếng treble, trung (mid), bass