Các bạn tham khảo sơ đồ mạch AB một nguồn bên dưới:

Mạch AB 1 nguồn