Các bạn tham khảo mạch servo có 3 transistor:

Mạch Servo 3 transistor