Các bạn tham khảo hình bên dưới về mạch phát sóng hình răng cưa:

Máy tạo sóng răng cưa