Bên dưới là lược đồ ampli Rock Olar của Mỹ. Ampli này dùng đèn có tim làm RE và dùng đèn gì không biết, giống như bóng Neon trong con vít thử điện. Khi volt áp vào 2 đầu của nó càng cao thì nó càng hạ ohm xuống. Kết quả là nó điều hoà số volt ra tại đó. Dùng cái mạch này thì mấy ngài Giám đốc càng phát biểu lớn họng thì...tiếng ra loa càng nhỏ. Còn các cô thư kí thỏ thẻ cũng nghe rõ mồm một.

Cái mạch này dùng cho ca thì nghe không đả (mình muốn lớn mà cái loa nó "ép" xuống trong lúc nhậu hăng máu thì làm sao chấp nhận???) nhưng dùng cho Guitar hoặc basse thì ổn.

Mạch ampli Rock Olar