Bên dưới là một trong những mạch dùng để tăng tiếng bass. Bạn muốn tăng tiếng treble thì bỏ 2 tụ .1 và đổi 2 tụ liên lạc nhỏ lại, từ 3.3uH thành .02

Mạch tăng tiếng Bass