Để đo mosfet cs, các bạn làm theo sơ đồ sau:

Mạch đo mosfet công suất