Các bạn tham khảo cách tính henry của cuộn dây có lõi sắt:

Công thức tính Henry của cuộn dây có lõi sắt

Công thức tính Henry của cuộn dây có lõi sắt