Các bạn tham khảo cách độ Mid cho bo Mic trong bài viết bên dưới.

Mạch Lo, Mid, Hi của Mic Cali (loại 4 IC)