Các bạn tham khảo mạch ampli ARC D-100 B sau:

Mạch ampli ARC D-100B

Mạch ampli ARC D-100B