Các bạn tham khảo một số tầng khuyếch đại thúc trước mạch công suất:

Một số tầng khuyếch đại thúc trước mạch công suất

Một số tầng khuyếch đại thúc trước mạch công suất