Các bạn tham khảo sơ đồ MTC hạng G:

Mạch MTC hạng G