Các bạn tham khảo mạch micro không dây (wireless) của Sony và máy thu của Pioneer:

Mạch micro không dây và máy thu

Mạch micro không dây và máy thu