Bên dưới là sơ đồ một số mạch pre mic:

Một số mạch khuyếch đại sơ bộ

Một số mạch khuyếch đại sơ bộ