Bài viết này giới thiệu với các bạn mạch khuyếch đại công suất MTC. Các bạn tham khảo sơ đồ mạch cũng như sự phân tích  bên dưới:

Mạch công suất MTC

Mạch công suất MTC