Các bạn tham khảo mạch ổn áp nguồn cho công suất có mạch bảo vệ như hình vẽ bên dưới:

Mạch ổn áp nguồn cho công suất