Các bạn tham khảo mạch công suất của hảng AB bên dưới:

Mạch công suất AB