Các bạn tham khảo một số cách ráp mạch mosfet bên dưới:

Một số cách ráp mạch mosfet

Một số cách ráp mạch mosfet