Các bạn tham khảo mạch bên dưới:

Mạch khuyếch đại công suất méo rất thấp