Các bạn tham khảo mạch độ board Master bên dưới:

Cách độ bo master