Các bạn tham khảo mạch phân cực opamp sử dụng nguồn đơn:

Cách phân cực opamp xài nguồn đơn