Bài viết này giới thiệu với các bạn cách lắp ráp một mạch Equalizer. Các bạn tham khảo cách lắp ráp được trình bày trong hình vẽ bên dưới.

Cách ráp mạch EQ