Các bạn tham khảo mạch lọc tạp âm thấp bên dưới:

Mạch lọc tạp âm thấp