Công tắc điện tử nầy chỉ dùng có một con Ic 4017 nên đơn giản, dễ ráp. Ứng dụng trong ampli cũng hay đấy, khỏi sợ "nhiễm" tùm lum...

Công tắc điện tử điều khiển relay