Trong  kỹ thuật điện tử, nói về hệ số khuếch đại, người ta dùng đơn vị decibel. Còn chúng ta thì khoái nói "số lần" hơn.

Decibel, Lôgarit thập phân

 

Decibel, Lôgarit thập phân

 

Decibel, Lôgarit thập phân