Bài này giới thiệu với các bạn mấy con IC công suất nhỏ mà ta có thể gặp trên mấy cái mạch cũ. Chúng ta có thể sử dụng chúng để ráp cái ampli nhỏ (ráp vô cái hộp loa cassette...) dùng để cho thầy tụng kinh hoặc dùng để đàn, để thử micro... Trong bài là dùng ráp loa vi tính có nguồn.

Đối với con IC 2822 thì chúng ta sẽ học được "mẹo" là thêm transistor CS để ra loa, cho IC khỏi bị hư. Công suất ra loa cũng là như nhau, vì xài chung nguồn.

Dùng TDA 2822 khuyếch đại công suất:

Như hình bên dưới, tính hiệu nguồn âm thanh lần lượt từ C1, C2 đưa vào trong mạch điện IC TDA2822 và khuyếch đại trong đó. Do Q1~Q4 tạo ra phần khuyếch đại công suất. Khi chế tạo Q1~Q4 cố gắng chọn dùng các loại bóng transistor công suất lớn có tham số giống nhau, đồng thời lần lượt ráp cho chúng các lá tản nhiệt.

TDA2822,TDA2025

Chế tạo khuyếch đại công suất cho thùng loa có nguồn với TDA 2025B:

Chúng ta sử dụng một số linh kiện có sẵn ở trong card âm thanh bị hư với chíp Yamaha 724. Ở đầu ra nó sử dụng chíp TDA 2025B mỗi một kênh âm thanh đưa ra có thể đạt 2.3W như vậy sẽ gấp 4 lần TDA 2822. Ta gỡ các linh kiện bên ngoài và ráp một bộ khuyếch đại cho thùng loa có nguồn dùng cho máy tính như hình sau:

TDA2822,TDA2025

Hình bên dưới là sơ đồ mạch điện tương đương bên trong của TDA 2250B. Thông qua việc thay đổi các điện trở nối ngoài R1, R2 có thể điều chỉnh độ lợi điện áp của nó. Nếu bỏ bớt mạng điều chỉnh âm điệu như sử dụng trong bài này thì chỉ cần ở tăng lớn R1, R2 tới 470W là được.

TDA2822,TDA2025

Sưu tầm