Khi hát quá tải, có thể cặp sò công suất sẽ chịu không nổi và hư. Người ta đã nghĩ ra nhiều phương án để phát hiện sự quá tải nầy và làm ra một mạch nho nhỏ để OFF mấy tầng khuyếch đại phía trước. Lúc đó,  ampli sẽ không kêu hoặc kêu nhỏ lại làm cho sự hư hỏng sẽ không xảy ra.

Bài viết này trình bày một số mạch bảo vệ ampli như các hình vẽ bên dưới. Các bạn có thể rút ra những cái "mẹo" từ những mạch bảo vệ nầy và chế biến theo ý mình. Ví dụ, chúng ta phát hiện ra tiếng treble "quá tải" và chúng ta ráp cái mạch tự động đấu tụ vào hai cực IC hoặc transistor cho bớt treble lại. Đó cũng là một cách chống hú.

Mạch Kenwood model TK-80U

Bộ sưu tầm mạch bảo vệ ampli

Khi tải tăng, ampere tăng tại con R=100ohm có điện thế âm, trong đó có điện áp xoay chiều, được nắn bởi con 1N60 để lấy điện áp 1 chiều âm đưa vào T1 làm T1 thông điện áp ở điểm A sẽ chạy qua T1 làm ở A không còn điện áp, làm các tầng trước không khuyếch đại.

Mạch Sansui 4000

Bộ sưu tầm mạch bảo vệ ampli

Mạch Sansui 5000

Bộ sưu tầm mạch bảo vệ ampli

Mạch Sansui AU-777A

Bộ sưu tầm mạch bảo vệ ampli

Mạch 2SC493x2

Bộ sưu tầm mạch bảo vệ ampli