Hiện nay các xe máy đại đa số đã sử dụng bộ ổn áp kiểu sóng gãy nối song song. Bộ ổn áp loại này là một bộ ổn áp kiểu tích trữ năng lượng là kiểu tiêu hao năng lượng, tức là một bộ phận điện năng sẽ tiến hành ngắn mạch tiêu hao, từ đó bảo đảm điện áp ở đầu ra từ các máy điện từ ổn định. Máy điện từ tốc độ quay càng cao, bộ ổn áp triệt sóng sinh ra dòng điện ngắn mạch sẽ càng lớn. Đối với các máy điện từ có công suất tương đối lớn dòng điện ngắn mạch sẽ tạo thành hiện tượng nóng rất nghiêm trọng. Trường hợp này sẽ làm cho một bộ phận điện năng của máy điện từ lãng phí, dẫn tới phụ tải của máy phát động tăng mạnh và tiêu hao cũng tăng lớn. Trên thị trường vì thế gần đay đã xuát hiện một loại bộ chỉnh lưu theo phương thức ổn áp chuyển mạch  tiết kiệm dầu ánh sáng mạnh, nhưng giá còn tương đối cao. Tiết kiệm được xăng nhưng giá mua lại đắt nên việc lắp ráp cũng không dễ chọn lựa. Vì thế dung lượng thiết kế chế tạo một bộ phận giá thấp lắp ráp điều chỉnh thuận lợi đặt tên là bộ điều khiển kỹ năng, nó có thể khi ắc quy nạp điện thì tự động ngắt mạch điện cấp điện cho máy điện từ làm cho máy điện từ nằm ở trạng thái vận hành không tải, từ đó tránh triệt sóng, giảm thiểu tiêu hao năng lượng, nâng cao được tính kinh tế khi chạy của xe mô tô. Ngoài ra do năng lượng tiêu hao nhỏ, bộ ổn áp của xe phát nhiệt ít, tuổi thọ sử dụng có thể nâng cao lên nhiều. Tôi đã lắp mạch điện này vào xe máy 125 phân khối kiểu khởi động điện, sử dụng trên nửa năm bình quân với 100km thì tiết kiệm được xăng từ 2.12 lít đến 1.916, đồng thời có thể điều chỉnh nhỏ thích đáng tốc độ, động lực của toàn máy được nâng cao lên, hiệu quả tương đối lý tưởng.

Nguyên lý làm việc

Bộ điều khiển tiết kiệm năng lượng cho xe máy

Theo mạch điện trên, sau khi mở khóa nối thông nguồn điện, điện áp của ắc quy sau khi qua IC1 ổn áp thì cấp điện cho bộ so sánh điện áp IC2, điện áp đưa ra IC1 đồng thời sẽ qua điện trở R4 đặt tới chân 2 của IC2 dùng làm điện áp gốc chuẩn. Điện áp của ắc quy qua điện trở R1, R2 và R4 phân áp sẽ cấp cho chân 3 ủa IC2 dùng làm điện áp so sánh. Khi điện áp của ắc quy thấp hơn 14.4V điện áp chân 3 của IC2 bộ so sanh điện áp thấp hơn điện áp gốc chuẩn chân 2, IC2 đưa ra mức điện thấp, U1 ngắt, rơle J không động tác, tiếp điểm thường đóng JK2 nối thông, máy điện từ nạp điện, cuôn dây nạp điện máy điện từ sẽ qua bộ ổn áp của xe máy cấp cho ắc quy nạp điện. Lúc đó diode D3 thiê áp ngước sẽ tắt, Q1 và Q3 sẽ tạo thành ra bộ dao động đa hài bắt đầu dao động. Diode phát sang D4 nối tiếp ở cực góp của Q2 sẽ chớp sáng, chỉ thị rằng ắc quy đang nạp điện.

Khi điện áp của ắc quy cao hơn 14.4v, điện áp chân 3 của bộ so sánh điện áp IC2 cao hơn điện áp gốc chuẩn chân 2, JC2 đưa ra mức điện cao, U1 dẫn thông, rơle J hút, JK2 ngắt, cuộn dây nàp điện máy điện từ ngưng nạp điện cho ắc quy. Đồng thời B3 ngắt, J dẫn thông, điện thế cực góp của Q2 bị kéo xuống tới mức điện thấp, làm cho bộdao dộng ngưng dao động, diode phát sáng D4 sáng, chỉ thị rằng ắc quy đã nạp đầy điện.

Sưu tầm