Mạch DNL nầy là khi không hát, thì không có tiếng "xì" (tức là vặn nút treble lên max...sẽ không nghe xì xì). Nhưng khi hát thì vẫn có tiếng treble. Còn mấy cái ampli thông thường, nếu ta vặn treble xuống cho bớt xì xì thì mất treble.

Trong bài có nói đến cái máy Signal Trace. Đó là cái mạch CS nhỏ + cái loa. Có thể lấy cái cassette, cái radio... mà làm cái máy dò "signal". Lấy từ nút volume trở về sau (mạch CS + loa).

Tôi ráp mạch DNL (Dolby)

 

Tôi ráp mạch DNL (Dolby)