Hiện nay, ba cái bo mạch TV rả bỏ rất nhiều. Trong những bo mạch nầy có mạch IC công suất âm thanh. Các bạn mua về, dùng cưa để cưa lấy cái phần đó để có chuyện xài. Chỉ cần lắp thêm volume lớn nhỏ là xài được. Nó có các ứng dụng như:

-- Thay cho cái cassette, cái TV, cái radio... bị hư phần CS âm thanh.

-- Dùng ráp chung với cái hộp loa cassette để làm cái máy ampli khuếch đại cho USB MP3, hoặc dùng làm cái máy rà pan, máy thử micro (thêm 1 trans khuếch đại mở đầu). Bên dưới là hình vẽ của mạch IC công suât âm thanh.

IC công suất âm thanh