Ic 555 có rất nhiều ứng dụng mà kiếm cũng rất dễ có. Trong bài viết nầy, ta dùng 555 để ráp mạch bảo vệ loa. Dòng ra của 555 đi vô thẳng relay, không cần qua trans. Đây cũng là "thủ thuật", chúng ta chép vô sổ tay để dành xài. Có khi, ta không xài cho mạch CS mà lại xài cho dàn pre (mixer). Vì sao? Rủi lở mở CS trước, kế đó mở dàn pre thì cái loa sẽ "ành" một cái! Dùng mạch nầy cho dàn pre thì yên tâm.

Các bạn nên nhớ, mở thì mở dàn pre trước, CS mở sau. Còn tắt thì tắt CS trước, dàn pre tắt sau. Làm ngược lại thì sẽ bị "rung chuyển" cái loa.

TDA7294 và mạch bảo vệ 555

Nhìn vào hình vẽ, tín hiệu âm tần qua C1, R1 đưa vào chân 3, đầu vào dương IC1. R7 cùng chân 2 R3, C3, C4 tạo thành mạng phản hồi âm. Bộ khuyếch đại công suất có độ lợi mạch vòng kín chừng 34 lần, chân 9, chân 10 lần lượt là chân standby đầu câm tiếng. Do hằng số thời gian mạng RC chân 10 lớn hơn chân 9 làm cho máy sẽ thực hiện việc đóng mở máy trong câm tiếng, để giảm nhỏ xung kích của dòng khi đóng mở. C7 là tụ điện tự nâng, chân 14 là đầu ra trược tiếp kích bóng công suất VT1 và VT2, R8, R9, R10, VD2 tạo thành mạch điện thiên trị đầu ra, trị số điện trở của R9 quyết định dòng điện trạng thái tĩnh của bóng công suất. Do tính phân tán của bóng này, trị số điện trở R9 cần phải do thực nghiệm xác định, điều chỉnh thích hợp R9, đo điện áp R11, R12 là 20mV, thì dòng điện trạng thái tĩnh tầng sau có thể đạt tới 90mA.

Mạch điện loa sử dụng NE555 gốc chuẩn thời gian. Sau khi mở nguồn điện, nguồn điện bắt đầu nạp điện cho C20, khi hai đầu của C20 nàp tới trên 8V, chân 2 của chíp sẽ ở trạng thái mức điện thấp (<= Vcc), chân 3 đầu ra sẽ xuất hiện mức điện cao, do dòng điện đầu ra của NE555 có thể đạt tới 200mA, chân 3 có thê trực tiếp kích, rơle K hút, diode phát quang, VD15 sáng. Nếu C20 lấy là 33uF, thời gian làm trễ động tác của rơle là chừng 2 giây, khi bộ khuyếch đại xuất hiện hư hỏng, điện áp điểm giữa trôi quá lớn. Do mạch điện kiểu cầu VD11~VD14 chỉnh lưu, sau đó điện áp một chiều sẽ làm cho VT3 dẫn thông, làm cho chân 4 của chíp cuất hiện mức điện thấp, bộ dao động ngưng dao động và phục vị, rơle ngắt từ đó bảo vệ loa.