Bài viết này giới thiệu với các bạn sơ đồ bo mạch Echo xài M50195 (BL0306), dùng nguồn đơn +12vdc hoặc pin 9v (bỏ phần ổn áp từ 12 xuống còn 9). Trên bo mạch có ráp thêm xung năm ba Hz (555) để "điều chế" xung >100KHz (4069). Bo nầy dùng cho đàn guitar điện để làm mạch Chorus. Còn muốn dùng cho ca hát thì OFF con IC 555.

Các bạn chạy ra chỗ bán đồ ve chai, mua cái đầu Echo cũ. Về nhà cắt cái mạch của phần ECho ra và ráp thêm xung 555. Thế là đã có cái mạch Chorus, đàn cho "đả" cái lỗ tai. Giá thì rẽ bèo! Xài 20 năm dư sức!

Mạch echo M50195 + 555 làm Chorus