Ta có cái mạch xài pin 9v hay xài nguồn 12v DC v.v... nhưng không biết khi mở ON lên mà cái mạch có "chạy" hay không? Mạch chạy là khi nó có "hút" dòng, tức là có tiêu thụ một số mA gì đó.

Bên dưới là mạch hiển thị "báo có dòng". Khi có dòng thì đèn LED sẽ sáng. Các bạn ráp một cái để yên tâm là khi mở nguồn lên, chúng ta có thể biết là mạch có "vô điện" hay không.

Mạch báo có dòng khi xài nguồn DC

Mạch tương đối đơn giản, nó "chỉ báo" khi có dòng DC chảy qua dây dẫn. Đèn LED sẽ sáng lên bất cứ khi nào số volt ngang qua con trở R1 vượt hơn khoảng 0.1v. Giá trị con trở có thể lựa chọn, căn cứ theo dòng chảy. Mặc dù trong hình vẽ ghi mạch điện xài 12v, nhưng nó có thể xài từ 3v đến 24v.