Các cái Main CS ngoại nhập đều có trang bị công tắc Stereo - Mono. Hoặc Stereo-Mono-Bridge.

-- Stereo là dùng cho hát 2 loa bình thường LR, có hai ngõ IN LR

-- Mono và Bridge thì khác nhau. Mono là chỉ có một ngõ vào L (hoặc R) và 2 loa thì vẫn câu hai bên đỏ đen bình thường.

Bridge thì cũng chỉ có một ngõ vào L (hoặc R) và loa thì câu vào 2 chấu đỏ, bỏ chấu masse. Bridge tức là BTL, CS ra gấp 4 lần.

Các bạn tham khảo mạch sau đây để biết cách làm công tắc Stereo-Mono-Bridge. Công tắc nầy có 3 nấc và bao gồm 4 bộ. Bộ 3 nấc đầu tiên chỉ là đấu masse một ngõ vào khi ở chế độ Bridge. Các dây kia chỉ là nối đèn báo, khỏi ráp!

6 mũi tên bên trên là 2 cái volume, mỗi cái volume có 3 chấu.

Công tắc Stereo-Mono-Bridge

Công tắc Stereo-Mono-Bridge