Đôi khi chúng ta ghim cái mỏ hàn viết vô điện 220vac sau đó đợi khoảng 5 phút rồi rờ thử. Nguội ngắt!!! Cái ổ điện nó lỏng lẻo nhưng đến 5 phút sau ta mới biết. Làm sao khắc phục đây??? Yên tâm! Ráp cái mạch sau đây, đèn sẽ "sáng" khi có dòng điện chảy qua dụng cụ...

Mạch báo có dòng khi xài nguồn đện AC

 

Mạch này được thiết kế như là một dụng cụ báo có dòng điện cho bất kỳ dụng cụ xài điện nào có công suất từ 40w đến 250w. Mạch sẽ làm sáng đèn LED bất cứ khi nào nó phát hiện có dòng chảy vào tải.