Karaoke hay bị hút, rít (còn gọi là larsen)? Cách xử lý như thế nào?

Dùng tụ vài trăm pF (tụ C1 và C2 hình bên dưới) vắt từ chân này qua chân kia để hồi tiếp thì bớt hú. Nhưng như vậy thì mất tiếng xì.

Một kinh nghiệm khắc phục karaoke hay bị hú rít

Thay vì dùng tụ, ta cứ dùng trở nhỏ lại tốt hơn, ít hú mà tiếng treble vẫn còn.

Mánh lới là ở chỗ ta cứ giảm trung và treble tối đa, chỉ chừa trầm lại bằng cách dùng tụ từ .03 đến .005 (giống như khuyếch đại đầu từ) và điện trở như hình bên dưới.

Một kinh nghiệm khắc phục karaoke hay bị hú rít

Lưu ý là trở R3 và R4 bằng trở chính. Tức là nếu trở chính là 47k thì ta cũng dùng trở hồi tiếp là 47k. Có nghĩa là độ khuyếch đại trầm bằng 1 thì độ khuyếch đại trung và treble còn phân nữa (nhớ là chỉ lấy phân nữa thôi).

Sau đó ta nâng treble xì lên (treble xì khoảng 4KHz đến 8KHz) bằng cách dụng tụ .005 đến .01 (C2) và cuôn dây lõi sắt (L1) cộng với điện trở (R2). Cuộn dây lõi sắt có thể lấy mấy cục phản tướng hoặc xuất âm trong radio tranzitor. Các bạn lưu ý là phải có điện trở mới được. Điện trở này phải bằng trở chính hoặc nhỏ hơn một chút. Tức là chỉ lấy độ khuyếch đại gấp 2 lần cái chính là được.

Một kinh nghiệm khắc phục karaoke hay bị hú rít

Về tiếng ca thì sau khi xử lý cho trầm tối đa, nâng treble xì... ta xử lý tiếp bằng cách xài tụ liên lạc nhỏ (khoảng .1) ở một vài chỗ nào đó (như trên bo mic) cho tiếng ca rõ ràng.

Nếu không có cuộn dây, ta dùng một trans của EQ (Xem lại bài viết mạch EQ bằng trans). Chọn tần số 4 đến 8KHz thì cũng như ta ráp cuộn dây.