Khi xưa, Linh64 có làm ra một bo echo rời. Tớ có nghiên cứu chế biến tùm lum...Các bạn tham khảo thử...

Bo echo Linh64

 

Bo echo Linh64