Mạch Octave bên dưới được vẽ trực tiếp từ cây đàn. Nó giống y chang mạch Boss Octave OC-2 có trên mạng.

Mấy tay đàn cổ thường mua loại đàn có gắn sẳn mạch Octave nầy. Giá cả của cây đàn nầy trên 2 triệu đồng. Lâu ngày, "ốc-tau" bị trục trặc, các bạn thử xịt dầu (RP7) vào các biến trở xem coi khôi phục không. Đời bây giờ, mấy con chỉnh này "dỏm" lắm!!! Xài vài tháng là sẽ nghe âm thanh rột rẹt, mòn...

Mạch Octave trên cây đàn Tân cổ