Các bạn có thể ráp mạch mute (câm) để xài tạm như sơ đồ bên dưới:

Mạch mute (câm) tạm