Bài viết này giới thiệu mạch công suất của ampli karaoke của hãng Calisure, ký hiệu PA 1700. Mạch nầy có thể nói rằng nó bắt chước mạch Peavey 2000. Nhìn chung, xu hướng đời nay thường xài loại mạch nầy vì mạch này dễ ráp, mạnh, bền và đảm bảo an toàn cho loa. Có thể trong tương lai các mạch khác lần lần bị đào thải hết! Các bạn tham khảo hình vẽ bên dưới.

Mạch CS Calisure PA 1700