Pan là như vầy:

Khi vặn nút Echo ( của bo Echo) xuống min ...thì tiếng ca lớn bình thường , nhưng không có tiếng Echo .

Khi vặn nút Echo lên từ từ ...thì tiếng ca nhỏ lại từ từ , mà tiếng Echo cũng không thấy lớn lên . ????

Thật là kỳ lạ !! Thay bo Echo khác thì tốt phà phà . Tuy nhiên , bo Echo đó ...là bị tại ...cái gì ?

Tiến hành dò xét mạch đồng , thay thế Ic mới , thay thế một số tụ , .....mà vẫn bị "y như vậy" !

Bắt đầu suy luận ...

Mỗi 1 bo ( Mic hoặc Echo , hoặc Reverb , hoặc Music ) đều có 2 ngõ ra LR là trạm 4 và 5  và dò xét trạm 4,5 ...ta thấy đều có 2 con trở 22k ( hoặc 33k , 47k , hoặc 10k v.v...) . Như vậy , giả sử bo Echo bị "nối tắt" , bị "masse" gì gì đó ở trên bo ...thì ...nó cũng không ảnh hưởng gì đến bo khác . Vì sao ? Vì có con trở 22k "cản" . Chỉ khi nào không có con trở 22k , mà là "direct" thì ....hư bo Echo ...sẽ làm ảnh hưởng các bo còn lại .

Tra lại nút volume Echo ...thấy không hư . Sau nút volume Echo là 4558 và một số tụ , trở ...rồi mới ra ở trạm 4 , 5 . Thay mới tất cả Ic , tụ , trở , ...thậm chỉ gở bỏ 2399 ra ....và thử nói a lô a lô và vặn nút Echo lên ....thì tiếng a lô a lô từ từ nhỏ lại ?????

Pan nầy ở bo Music ...cũng "thấy" bị như vậy . Là sao ? Đang hát ngon , thò tay "xiết" nút Hi lên cao để nghe cho "đả" ...Ai ngờ , vừa vặn lên thì ...âm thanh nghe "nghẹt" từ từ . Người chuyên môn mới nhận ra , còn người bình thường thì không nhận ra , chỉ khi nào ampli bị xịt khói ...mới tá hỏa ,  chạy lại Off máy .

Trở lại bo Echo ...

Cuối cùng tìm ra nguyên nhân .

Đó là có một mối chạm ( rất nhỏ , là lỗi mạch in ) . Mối chạm nầy đã "đưa" tín hiệu đi vào bo Echo ...và chạy trực tiếp ra Out luôn . Theo đúng lý thì ...tín hiệu vào trạm 7 của bo Echo và trạm 4,5 của bo Echo là ngõ ra "của" tiếng Echo , chứ không phải tiếng chánh . Do bị chạm nên ...tiếng chánh đã "trực tiếp" cung cấp vào nút Echo , tức cùng với tiếng Echo . Lúc vặn nút Echo lên thì vừa có tiếng chánh vừa có tiếng Echo đi vào 4558 và ra trạm 4,5 . Khi vào bo Master để trộn , thì tiếng chánh "ra" ở bo Echo ...đã "ngược pha" với tiếng chánh ở bo Mic . Kết quả , tiếng Micro bị nhỏ xuống , mà tiếng Echo cũng trớt quớt ....

Tất cả cũng chỉ là ...có 2 tín hiệu ngược pha 180 độ ... đưa vào Master và ...tự triệt tiêu lẫn nhau !

Người ta cũng đã sử dụng nguyên lý nầy để chống hù cho ampli . Là sao ? Dùng cục transfo nhỏ , lấy ra 6 vac . Cho vào mạch kđ và "trộn" ở chỗ nào đó . Tiếng hù 50Hz của ampli cộng tiếng hù 50z của cục transfo nhỏ ( đã đảo pha) ...sẽ làm tiếng hù chung ...mất tiêu !